Ostravské muzeumMasarykovo náměstí 1, 728 41 Ostrava
+420 597 578 450
muzeum@ostrmuz.cz
www.ostrmuz.cz

15.30–17.00 Komentovaná vycházka

Komentovaná vycházka pro rodiny s dětmi i další zájemce je vedena jižní částí Komenského sadů, bermou Ostravice, Malou Kodaní a Farskou zahradou. Příjemně zakončit vycházku je pak možné v pracovní dílně Ostravského muzea na Masarykově náměstí.
Budeme si všímat historie místa, života kolem řeky, obnovené zahrady u fary s herními prvky.

Sraz u sochy Ikara na Prokešově náměstí v 15.30 a ukončení cca v 17.00 hodin před Ostravským muzeem.

Délka trasy 2 km.
Průvodkyní jsou Mgr. Kateřina Barcuchová a Ing. Zdenka Rozbrojová, pracovnice Ostravského muzea.

 

17.00–21.00 Rukodělná dílna

V dílně se budou vyrábět malé dřevěné modely větrných mlýnů, které tematicky navazují na aktuální výstavu.

 

17.30–18.30 Komentovaná vycházka (začátek před budovou muzea)

Komentovaná vycházka pro rodiny s dětmi i další zájemce je vedena od budovy Ostravského muzea, ulicí Kostelní, Malou Kodaní, bermou Ostravice a Farskou zahradou. Budeme si všímat historie místa, přírodnin, života kolem řeky, obnovené zahrady u fary s herními prvky. 

Délka trasy 1,5 km

Průvodkyní jsou Mgr. Kateřina Barcuchová, Mgr. Eva Mertová a Ing. Zdenka Rozbrojová, pracovnice Ostravského muzea.

 

18.00–23.00 Kvízy

Návštěvníci si mohou v přednáškovém sále OM vyzkoušet vědomostní kvízy z různých muzejních témat (příroda, historie, poznej předmět, všimli jste si, mix otázek).

 

18.00–23.00 Vyhlídka z věže staré radnice

Z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků věže omezen na 10 osob.

Nutná rezervace na www.ostravskamuzejninoc.cz
(vstup co 30 minut vždy v půl a celou hodinu)

 

18.00–23.30 Promítání krátkých filmů z historie Ostravy a seriál „Střípky ostravské archeologie“

 

18.00–24.00 Prohlídka stálých expozic

Uměleckohistorické sbírky, historie Ostravy, archeologie, paleontologie a geologie, mineralogie, příroda a krajina Ostravska, etnografie a historie hornictví.

Poslední vstup je 23:30

 

18.00–23.00 Prohlídka aktuální výstavy

Výstava je kapacitně limitována počtem 20 osob, každou půlhodinu.

Nutná rezervace na www.ostravskamuzejninoc.cz
(vstup co 30 minut vždy v půl a celou hodinu)

 

Otevřena bude také japonská kavárna Heiwa, kde je pro děti připraven program: Origami a Furoshiki - práce s papírem.