Média

Ostrava, 19. 5. 2022

OBJEVOVÁNÍ, SMÍCH A ZÁBAVA, BLÍŽÍ SE TŘINÁCTÁ OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 
V sobotu 28. května se uskuteční třináctý ročník kulturního festivalu Ostravská muzejní noc. Dvacet šest ostravských organizací nabídne kulturní program a volný vstup. Zvláštní autobusové muzejní linky rozvezou návštěvníky mezi zapojenými institucemi zdarma. Festival bude zahájen před budovou Nové radnice na Prokešově náměstí v 17.30 hodin. Program je na některých místech připraven už od 16 hodin.

Srdečně vás zvu na slavnostní zahájení festivalu Ostravská muzejní noc před budovu Nové radnice. Společně festival odstartujeme balonky v černé a růžové barvě. Ostravská muzejní noc vždy přibližovala kulturu všem Ostravanům bez rozdílu. Jsem rád, že po koronavirových omezeních z minulých let si ji opět užijeme naplno, tak jak jsme zvyklí. Řekl bych, že už bylo načase. Vydejme se společně do světa objevů a chytré zábavy, řekl primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura, jenž nad festivalem převzal záštitu.

Letošní ročník Ostravské muzejní noci má podtitul Děti patří do muzea. Je tedy věnován dětem, má je zaujmout, inspirovat, posílit jejich vztah k umění a ke kultuře. Děti jsou nesmírně vděční diváci, svou bezprostředností a otevřeností oživují kulturní instituce. Věřím, že si děti letošní ponocování v galeriích, divadlech nebo muzeích skvěle užijí a hlavně, že se do tohoto prostředí budou rádi vracet. Letošní program samozřejmě myslí i na dospělé návštěvníky, i ti se mohou těšit na atraktivní noční prohlídky nebo například noční divadelní představení, které v Galerii výtvarného umění v Ostravě odehraje Divadlo Petra Bezruče, uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo, který nad festivalem převzal záštitu.

 

O FESTIVALU
Ostravská muzejní noc vyniká mezi festivaly muzejních nocí v České republice nejen tím, že se do ní s programem zapojuje středisko služeb pro nevidomé TyfloCentrum Ostrava, ale především dlouholetým aktivním zapojením Radnice města Ostravy a Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Prohlídka pracovny primátora města a starosty městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za jejich osobní účasti je v rámci českých muzejních nocí naprosto ojedinělá.  

Zapojené organizace připravily pro děti hudební, výtvarné, loutkoherecké i řemeslné aktivity všeho druhu. Ve Výstavní síni Sokolská 26 děti zjistí, čím vším se dá malovat, v Klubu Atlantik si vyrobí prstové maňásky, díky Dopravního podniku Ostrava se svezou historickými autobusy a v PLATO Ostrava se mohou zapojit do vyšívání ubrusu. V Ostravském muzeu se stanou muzejníkem, v Janáčkově filharmonii Ostrava hudebníkem, v Hasičském muzeu města Ostravy si vyzkouší, jaké to je být hasičem, a v Národním zemědělském muzeu zase bačou na salaši plné oveček. A děti, které se rády bojí, si jistě užijí i tajemnou prohlídku sklepení v Antikvariátu a klubu Fiducia.

Pro dospělé návštěvníky jsou připraveny tematické komentované prohlídky města s Národním památkovým ústavem a Radnicí městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, noční komentované prohlídky v Galerii GONG, na Dole Michal a v Muzeu a galerii Mlejn, výstavy v Galerii Jáma 10 a Výtvarném centru Chagall, filmové představení v Minikině Kavárna, ale i workshopy od výroby šperků v Lidové konzervatoři a Múzické škole, přes focení v retro stylu, až po výrobu klíčenek na 3D tiskárně ve Střední umělecké škole, Ostrava.

Nováčky letošního ročníku jsou internetové Rádio Ostravan, které nabídne prohlídku vysílacího studia a návštěvníkům umožní vyslat i pár slov do etéru; Ateliér NDM, který připraví netradiční prohlídku divadelního zákulisí Národního divadla Moravskoslezského, a MUSEum+, jež zve na hodinovou prohlídku okolo vysokých pecí 4 a 6, během nichž se návštěvníci dovědí o historii, současnosti a budoucnosti místa. Jako bonus se k festivalu na poslední chvíli připojil také Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, který letos poprvé zpřístupní své zázemí veřejnosti po rekonstrukci pavilonů C a D. 

Také letos budou v institucích k dispozici razítkovací listy. Po nasbírání 5 razítek z různých míst bude možné list vyměnit v Galerii výtvarného umění v Ostravě nebo v Ostravském muzeu za drobný dárek, a to až do 31. května.

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Mezi jednotlivými místy budou návštěvníky přepravovat čtyři muzejní autobusové linky zdarma. Jejich jízdní řády jsou k dispozici na www.ostravskamuzejninoc.cz, kde je také zveřejněn podrobný program
jednotlivých institucí, který je možno stáhnout do mobilních telefonů. Upozorňujeme, že na některé programy je vzhledem k omezené kapacitě nutné se rezervovat předem. Rezervační formulář bude spuštěn v pondělí 23. května v 8 hodin ráno na webových stránkách festivalu

Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Ostravská muzejní noc je součástí projektu Dny Fajne rodiny, který přináší atraktivní program pro rodiny s dětmi, a celorepublikového Festivalu muzejních nocí, který organizuje Asociace muzeí a galerií ČR.

 

ZAPOJENÉ INSTITUCE A JEJICH OTEVÍRACÍ DOBA:
Ostravské muzeum 15.30–24 h / REZERVACE na komentované prohlídky
Galerie výtvarného umění v Ostravě 17–24 h / REZERVACE na vybraný program
Radnice města Ostravy 17–23 h
Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 16–21 h / REZERVACE na komentované prohlídky
CKV, Výstavní síň Sokolská 26 17–24 h
CKV, Minikino Kavárna 21.30–23 h / REZERVACE na filmovou projekci
CKV, Klub Atlantik 17–21 h
PLATO, městská galerie současného umění 17–22 h
Hasičské muzeum města Ostravy 17–24 h 
Antikvariát a klub Fiducia 18–22 h
Výtvarné centrum Chagall 17–24 h 
Muzeum a galerie Mlejn 18–23.30 h
Galerie Jáma 10 18–20 h
Galerie GONG (bývalé Milan Dobeš Museum) 18–24 h
Národní zemědělské muzeum 16–22 h
Národní památkový ústav 18–23 h / REZERVACE na komentované prohlídky
Důl Michal 18–24 h
Dopravní podnik Ostrava 18–24 h / Dílny DP Ostrava 
Janáčkova filharmonie Ostrava 17.30–22 h
Divadlo Petra Bezruče 21–22 h / REZERVACE na divadelní představení v Domě umění, GVUO
Lidová konzervatoř a Múzická škola 17–21 h
Střední umělecká škola, Ostrava     17–22 h
TyfloCentrum Ostrava 19–24 h / REZERVACE na komentované prohlídky
Rádio Ostravan 17–22 h / REZERVACE na komentované prohlídky
Ateliér NDM 19–22 h / REZERVACE na komentované prohlídky
MUSEum+ 18–21 h 
+ BONUS: Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava 17–22 h

 

OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC se poprvé uskutečnila v roce 2009, kdy se jí účastnilo pouhých 9 subjektů. S každým dalším rokem narůstal počet institucí a zvyšoval se i počet evidovaných vstupů. Nejvíce institucí (celkem 41) se zapojilo v roce 2018. Nejvíce vstupů (celkem 28 576) bylo evidováno v roce 2017. Autobusové muzejní linky přepravují návštěvníky Ostravské muzejní noci zdarma od roku 2010. Slavnostní zahájení před budovou Nové radnice se koná od roku 2013. V roce 2020 se festival nekonal z důvodu koronavirové pandemie.

 

DNY FAJNE RODINY jsou projektem rodinné politiky statutárního města Ostravy. Navazují na myšlenku Světového dne pro rodinu – připomenout si, jak důležitou roli má rodina v našich životech, a vrátit toto téma do pozornosti veřejnosti. Projekt se taky snaží přispět k oživení dění ve městě, chce podpořit pořádající organizace i samotné rodiny Do letošního 3. ročníku přehlídky akcí a aktivit pro rodiny s dětmi se zapojilo přes padesát organizací a spolků s více než stovkou akcí na různých místech v Ostravě, konat se bude v termínu 15. 5. – 19. 6. 2022. Součástí je také Ostravská muzejní noc. Bližší informace včetně podrobného programu na www.dnyfajnerodiny.cz.

Partneři: Dny Fajne rodiny, Český rozhlas Ostrava, Dopravní podnik Ostrava, a.s., Tiskárna Helbich, RENGL