Rezervace

Rezervace je závazná. V případě, že nebudete moci přijít, dejte nám, prosím, vědět, Vaše místo uvolníme dalším zájemcům. Děkujeme

 

Ostravské muzeum

18.00–23.00 Vyhlídka z věže staré radnice

Z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků věže omezen na 10 osob.

18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

Kapacita: 10 osob

 

18.00–23.00 Prohlídka aktuální výstavy

Výstava je kapacitně limitována počtem 20 osob.

18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

Kapacita: 20 osob

 

Galerie výtvarného umění v Ostravě
18.00–19.00 Palo Novák / workshop
Přijďte si zabubnovat na tradiční africké bubny Djembe a Dundun.

18.00

Kapacita: 20 osob

 

18.00–19.00 Theatr ludem / workshop 

Tvořivá dramaticko-výtvarná dílna, ve které objevíme svého vnitřního umělce.

Určeno pro děti od 6 do 12 let. 

18.00

Kapacita: 15 osob

 

21.00 Stará láska nerezaví
V tomto unikátním projektu budete moci navštívit multimediální výstavu a objevovat neobyčejné životy lidí kolem vás. Ve 21.00 hodin pak galerie ožije divadlem. V dokumentární inscenaci dostanete možnost sdílet a nahlédnout příběhy spolu s herci Divadla Petra Bezruče.
21.00

Kapacita: 40 osob

 

 

Minikino Kavárna

17.00 Encanto
Film Encanto z dílny Walt Disney Animation Studios pro děti.

17.00

Kapacita: 64 míst


21.00 Smrt na Nilu
Smrt na Nilu“ odvážným tajemným thrillerem režiséra Kennetha Branagha o emocionálním chaosu a smrtících následcích vyvolaných milostnou posedlostí.

21.00

Kapacita: 64 míst

 

 

Národní památkový ústav
18.00
Komentovaná procházka Přívozem se zaměřením na dílo architekta a urbanisty Camilla Sitteho (1843–1903) / sraz na náměstí Svatopluka Čecha, před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie

Centrum Přívozu představuje urbanisticky jedinečnou část Ostravy, vystavěnou podle regulačního plánu vídeňského architekta Camilla Sitteho. Historizující a secesní domy, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie i radnice, nyní sídlo Archivu města Ostravy, reprezentují architektonickou a urbanistickou tvorbu přelomu 19. a 20. století. Sitte novou centrální část Přívozu komponoval podle zásad, které formuloval ve své knize Stavba měst podle uměleckých zásad, vydané v roce 1889. V ní se vymezil proti pravoúhlému schematismu blokové zástavby tehdejších nových částí měst a vyslovil se ve prospěch malebnosti a inspirace historickými příklady na základě svého studia středověkých a raně novověkých italských a středoevropských historických sídel. Vyprávět si budeme o historii zástavby Přívozu i o dějinách architektury a urbanismu na základě prohlídky tamní zástavby. (Martin Strakoš).

18.00

Kapacita: 40 osob

 

22.00 Komentovaná prohlídka výstavou Dílo architekta a urbanisty Camilla Sitteho (1843–1903) na Ostravsku / Hlavní budova NPÚ, ú.o.p.Ostrava, Odboje 1
Prohlídku výstavy komentářem doprovodí její autoři Martin Strakoš a Romana Rosová. Zaměří se nejen na Sitteho práce pro Ostravsko z přelomu 19. a 20. století, ale i na celkový přehled jeho tvorby a na její zhodnocení v průběhu 20. století.

22.00

Kapacita: 40 osob

 

 

Divadlo Petra Bezruče

21.00 stará láska nerezaví
Dům umění, GVUO, Jurečkova 9
Vyprávění příběhů je odvěkým základem naší kultury. Díky nim poznáváme svět i sebe. Zavřená jeviště je znemožnila divadelníkům vyprávět tak, jak jsou zvyklí. Proto se Divadlo Petra Bezruče rozhodlo zprostředkovat veřejnosti osudy lidí, které tato doba odsunula. Umělci pravidelně po dobu čtyř měsíců navštěvovali seniory v domově s pečovatelskou službou v Bystřici nad Olší a poslouchali jejich životní příběhy. Příběhy plné bolesti i radosti. Všechny však spojovalo jedno. Láska. Láska k domovu, k Bohu, láska partnerská, sourozenecká i rodičovská, láska k životu.

21.00
Kapacita: 40 osob

 

 

TyfloCentrum Ostrava

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Komentované prohlídky
I letos jsme si pro vás připravili zkoušku základních činností, které musí člověk se zrakovým postižením zvládnout: vybrat si podle barvy oblečení, nachystat a navážit si suroviny na koláč, zkusit si napsat své jméno v Braillově písmu. K tomu letos přidáme práci s počítačem a telefonem. Za pomoci těchto pomůcek si vyzkoušíte číst a psát.

19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Kapacita: 14 osob

 

 

Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
17.45 a 18.45 Setkání se starostou Petrem Veselkou v jeho kanceláři

17.45
18.45

Kapacita: 20 osob

 

 

Rádio Ostravan
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Exkurze v Rádiu Ostravan

Podívejte se, jak vzniká vysílání internetového Rádia Ostravan, které je specifické v tom, že hraje výhradně hudbu našeho Moravskoslezského kraje. Uvidíte moderátora přímo v akci a pokud budete chtít, můžete si něco říct do éteru – třeba pozdravit své přátele nebo jim nechat zahrát písničku na přání. Délka návštěvy 20 až 25 minut.

17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30

Kapacita: 3 osoby

 

 

Národní divadlo moravskoslezské a Ateliér pro divadelní vzdělávání

19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.20, 21.40 Cesta zákulisím Divadla Antonína Dvořáka
Vydejte se s námi na netradiční prohlídku divadelního zákulisí, zakřičte si do prázdného hlediště, otočte se na jevištní točně, objevte kouzlo zšeřelého foyer… Nelekejte se, pokud v potemnělých zákoutích či spletitých chodbách, pod točnou, či na jevišti potkáte podivné postavy… nejspíše nám utekly z repertoáru! Baterku i děcka s sebou – chystáme pro vás správnou divadelní freakshow! 
Vhodné pro rodiče a děti od 5 let.

19.00
19.20
19.40
20.00
20.20
20.40
21.00
21.20
21.40

Kapacita: 15 osob