Doprava

Dopravní podnik Ostrava vypravuje zvláštní bezplatné autobusové linky, které zajišťují přepravu cestujících mezi zúčastněnými institucemi.
Jedná se o čtyři autobusové linky označené písmeny A, B, C, D se společnou zastávkou Konzervatoř, ze které jsou plánovány odjezdy jednotlivých spojů v každou 15., 35. a 55. minutu.
Na zastávce Konzervatoř bude možný vzájemný přestup mezi jednotlivými autobusovými linkami, tak aby cestující mohli navštívit zúčastněné kulturní instituce.