Národní památkový ústavNárodní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
Hlavní budova, Odboje 1, Ostrava-Moravská Ostrava
+420 595 133 903
sekretariat.ostrava@npu.
cz

www.npu.cz/cs/uop-ostrava
Facebook: pamatkariostrava

18.00 Komentovaná procházka Přívozem se zaměřením na dílo architekta a urbanisty Camilla Sitteho (1843–1903)  / sraz na náměstí Svatopluka Čecha, před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie
Centrum Přívozu představuje urbanisticky jedinečnou část Ostravy, vystavěnou podle regulačního plánu vídeňského architekta Camilla Sitteho. Historizující a secesní domy, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie i radnice, nyní sídlo Archivu města Ostravy, reprezentují architektonickou a urbanistickou tvorbu přelomu 19. a 20. století. Sitte novou centrální část Přívozu komponoval podle zásad, které formuloval ve své knize Stavba měst podle uměleckých zásad, vydané v roce 1889. V ní se vymezil proti pravoúhlému schematismu blokové zástavby tehdejších nových částí měst a vyslovil se ve prospěch malebnosti a inspirace historickými příklady na základě svého studia středověkých a raně novověkých italských a středoevropských historických sídel. Vyprávět si budeme o historii zástavby Přívozu i o dějinách architektury a urbanismu na základě prohlídky tamní zástavby. (Martin Strakoš). Nutná je rezervace předem na https://www.ostravskamuzejninoc.cz/cz/rezervace 

 

Hlavní budova NPÚ, ÚOP v Ostravě

22.00 Komentovaná prohlídka výstavou Architekt Camillo Sitte (1843–1903) a jeho tvorba na Ostravsku
Prohlídku výstavy komentářem doprovodí její autoři Martin Strakoš a Romana Rosová. Zaměří se nejen na Sitteho práce pro Ostravsko z přelomu 19. a 20. století, ale i na celkový přehled jeho tvorby a na její zhodnocení v průběhu 20. století. Nutná je rezervace předem na https://www.ostravskamuzejninoc.cz/cz/rezervace